Nederland krijgt als eerste land ter wereld een Jr. NBA League voor het onder jongeren zeer populaire 3x3 basketball. (2024)

Nederland krijgt als eerste land ter wereld een Jr. NBA League voor het onder jongeren zeer populaire 3x3 basketball. De Nederlandse Basketball Bond is hiervoor een partnership aangegaan met de NBA (National Basketball Association), de Amerikaanse profcompetitie waar supersterren schitteren. In april start de eerste Nederlandse Jr. NBA League in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Amsterdamse basketbalverenigingen voor kinderen van 10 tot 14 jaar. De komende vier jaar volgen het lager en voorgezet onderwijs in meer steden. Basketball is de enige sport in Nederland waar de deelname onder jongeren vanaf 12 jaar sterk groeit.

Eerste Jr. NBA League in 3x3 vorm

3x3, een basketbalvorm waarbij drie tegen drie op een half veld met één basket wordt gespeeld, groeit internationaal razendsnel. Bij de Olympische Spelen van Tokyo stond 3x3 voor het eerst op het programma. Omdat Nederland in 3x3 al jaren een voortrekkersrol vervult, is de NBB de eerste partner van de NBA die de Jr. NBA League in 3x3 vorm gaat aanbieden. Voor deze snel groeiende doelgroep is deze vorm uitermate geschikt, omdat efficiënter gebruik wordt gemaakt van de zaalruimte, waardoor meer kinderen kunnen meedoen. En door de kleinere teams komen kinderen vaker aan de bal, wat het spelplezier verhoogt.

Met een echte Draft en Finals

Via de Jr. NBA, het wereldwijde jeugd basketball programma van de NBA voor jongens en meisjes, worden de fundamentele vaardigheden en de kernwaarden van het basketball - teamwork, respect, vastberadenheid en gemeenschap – aangeleerd. Met als doel om basketball onder spelers, coaches en ouders te helpen groeien en verbeteren. De Jr. NBA League is een schoolbasketbalcompetitie voor kinderen, compleet met een heuse Jr. NBA Draft en Jr. NBA Finals, waar de spelers bij winst, net als hun voorbeelden, een Jr. NBA Championships Ring wacht. Deelnemende scholen spelen in toernooiformat een competitie en proberen zich te kwalificeren voor de Jr. NBA Play-Offs.

De allereerste Jr. NBA League gaat 1 april van start in Amsterdam, onder toeziend oog van ambassadeur Francisco Elson, de enige Nederlandse NBA kampioen ooit. Voorafgaand aan de eerste competitieronde wordt de Jr. NBA Draft georganiseerd. Via de draft, een soort loting, worden deelnemende teams gekoppemd aan het NBA team dat zij gaan vertegenwoordigen in de competitie. Kinderen die meedoen aan de Jr. NBA League zijn daardoor de hele competitie speler van bijvoorbeeld de Los Angeles Lakers, Chicago Bulls of Golden State Warriors. De teams ontvangen tijdens de Draft shirts van hun NBA club en beginnen na een gezamenlijke warming-up aan hun wedstrijden.

Nieuwe basketballers én NBA-fans verwelkomen

Met de Jr. NBA League hopen de NBB en NBA kinderen enthousiast te maken voor basketball en een nieuwe groep NBA-fans te verwelkomen. Via de nieuwe 3x3 competitie komen zij voor het eerst in aanraking met (semi)gestructureerd basketbalaanbod en wordt de stap naar een vereniging kleiner gemaakt. Bovendien wil de NBB met de Jr. NBA League het schoolbasketbalaanbod in Nederland vergroten. In deze leeftijdsgroep is dat cruciaal, gelet op de recente berichtgeving van sportkoepel NOC*NSF over het dalende aantal pubers dat sport.

‘Kans om in voetsporen van LeBron of Giannis te treden’

Maarten Hoffer, Algemeen Directeur van Nederlandse Basketball Bond: “Onze samenwerking met de NBA biedt nieuwe mogelijkheden in het stimuleren van basketbalparticipatie onder jeugd. De jeugd in beweging blijven houden, is de belangrijkste stap om de ambitie van sportbonden en NOC*NSF – het sportiefste land ter wereld zijn – te halen. Basketball kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De populariteit van zowel de sport zelf als de lifestyle eromheen is groot, ook gezien onze recente ledengroei van liefst 25 procent in deze leeftijdsgroep. Kinderen kennen wereldsterren zoals Stephen Curry, LeBron James en Giannis Antetokounmpo; ze dragen hun sneakers en kijken hun highlights op sociale media. De kans om in de voetsporen van LeBron of Giannis te treden en voor hun team te spelen, maakt deelname aan een basketbalcompetitie extra leuk.”

Meerjarige samenwerking NBB en NBA

Dat de NBB en de NBA een succes willen maken van de 3x3 Jr. NBA League, blijkt wel uit de duur van de samenwerking. Het partnerschap betreft een periode van minimaal vier jaar. Na de start in Amsterdam, wil de NBB de 3x3 Jr. NBA League over het hele land uitrollen. Hiermee inspireert het populaire basketball en de koppeling met de NBA kinderen om te gaan sporten en hun weg naar een vereniging te vinden. Momenteel voert de NBB gesprekken met meerdere steden om het concept vanaf het seizoen 2023-2024 niet alleen naar middelbare scholen, maar ook naar basisscholen te brengen.

Ook de NBA is verheugd om samen te gaan werken met de NBB. “Dit is een bijzonder moment voor de groei van basketball in Nederland”, zegt Neal Meyer, NBA Associate Vice President of Basketball Operations voor Europa en het Midden-Oosten. “Met de lancering van de allereerste 3x3 Jr. NBA League in samenwerking met de Nederlandse Basketball Bond bieden we kinderen een leuk, dynamisch programma dat hun ontwikkeling op het veld stimuleert.”

Nederland krijgt als eerste land ter wereld een Jr. NBA League voor het onder jongeren zeer populaire 3x3 basketball. (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated:

Views: 6048

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.