Na veroordeling bijtincident op 14-jarige jongen is roep om maatregelen tegen gevaarlijke honden harder (2024)

  13 december 2023, 20:00 4 minuten leestijd

  Na veroordeling bijtincident op 14-jarige jongen is roep om maatregelen tegen gevaarlijke honden harder (1)

  Provincie Utrecht - De eigenaresse van twee Amerikaanse bulldogs die in Nieuwegein een 14-jarige jongen beten, werd gisteren in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden. Plastisch chirurgen zien jaarlijks meer dan honderd ernstige bijtincidenten en willen, net als de Koninklijke Hondenbescherming, maatregelen.

  Een Amerikaanse bulldog is een sterke, krachtige hond met brede kaken. "Ze hebben een enorme bijtkracht en kunnen doorademen terwijl ze bijten", zegt plastisch chirurg Nick Brinkman. Hij behandelt regelmatig mensen die zijn gebeten door zogeheten hoog-risico honden. "Drie jaar geleden werd een jong kind in Utrecht gebeten op het hoofd. De beet was zo krachtig dat het haar heeft gescalpeerd."

  Brinkman besloot in 2021 om met de Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) een registratiesysteem op te zetten. Sindsdien wordt er landelijk bijgehouden hoe vaak slachtoffers worden behandeld na hondenbeten. "In anderhalf jaar tijd hebben we honderd ernstige bijtincidenten geregistreerd", zegt Brinkman.

  "Het overgrote deel daarvan is veroorzaakt door hoog-risico honden: pitbulls, rottweilers, staffordshires en herders." Omdat niet elk bijtincident wordt geregistreerd, vermoedt de plastisch chirurg dat het aantal nog veel hoger ligt.

  De bulldogs die de 14-jarige jongen in Nieuwegein aanvielen, waren niet aangelijnd en niet gemuilkorfd toen ze hem aanvielen. Door de aanval liep het slachtoffer 41 open bijtwonden op. Daarvoor moest hij worden behandeld in het ziekenhuis en liep hij blijvend letsel op. "Hij is voor het leven getekend", schreef het hof.

  LEES OOK Jongen (14) loopt blijvend letsel op na aanval bulldogs, eigenaresse moet de gevangenis in

  Verplicht hondvaardigheidsbewijs

  Volgens Just de Wit van de Koninklijke Hondenbescherming vormen sommige soorten honden vanwege hun genetische achtergrond een groter gevaar. “Als ze eenmaal bijten, is de schade vele malen groter dan bij kleinere honden.” De Amerikaanse bulldog is specifiek gefokt om te vechten. Hij is sterk en heeft brede kaken. Volgens De Wit wordt agressiviteit veroorzaakt door een “samenspel van factoren”.

  “Hoe sterker en krachtiger de hond, hoe groter de verantwoordelijkheid is van het baasje richting de omgeving”, zegt De Wit. Daarom pleit de Koninklijke Hondenbescherming voor een verplicht hondvaardigheidsbewijs. “Als je wilt deelnemen aan het verkeer, heb je ook een rijbewijs nodig.” De Koninklijke Hondenbescherming wil een verplichte hondencursus, ongeacht het ras.

  Behalve het dier, is de hondeneigenaar een bepalende factor in het risico op bijtincidenten. Door strengere voorwaarden te stellen aan baasjes, bijvoorbeeld door verplichte gedragstherapie, cursus en muilkorf, zouden bijtincidenten voorkomen kunnen worden. “Het kan een drempel opwerpen, want er zijn mensen die te impulsief een hond aanschaffen zonder dat ze daar het nodige voor willen doen.”

  Blijvende littekens

  Van zenuwletsel tot botbreuken: volgens plastisch chirurg Brinkman verschilt letsel per keer. Naast de blijvende en zichtbare littekens veroorzaken de hondenbeten ook een psychologische impact.

  Volgens de plastisch chirurg moet de politiek zich daarom verder buigen over de kwestie. Dat is volgens hem, na "herhaaldelijk aandringen" van de NVPC, nu gelukt. "Een aantal maanden geleden hebben we met de vereniging gesprekken gevoerd in de Kamer. Minister Adema komt binnenkort met concrete plannen."

  Ook de Koninklijke Hondenbescherming is daar een voorstander van. "Het is natuurlijk niet voor niets dat plastisch chirurgen de noodklok hebben geluid. Ieder bijtincident is er één teveel", benadrukt De Wit.

  Preventief

  Volgens de organisatie is het heel belangrijk dat er een centrale landelijke registratie komt van bijtincidenten. Nu is het zo dat gemeenten vrijblijvend de bijtincidenten registreren. "Het zou wenselijk zijn als er preventieve maatregelen komen met behulp van gemeenten. Meten is weten: hoe meer gegevens er bekend zijn, hoe beter het beleid erop toegespitst kan worden."

  Eerder gaf Adema al aan dat er een landelijke registratie moet komen. De minister bekijkt welke mogelijkheden er zijn om risicovolle honden te verbieden. Daarnaast wil hij maatregelen die gericht zijn op de opvoeding van honden. "Want ook niet-risicovolle honden kunnen zodanig zijn opgevoed dat ze toch bijtincidenten geven", zei de minister eerder tegen NOS.

  Hoog-risico honden

  In 2017 heeft de Rijksoverheid een overzicht gepubliceerd van hondenrassen, lookalikes en kruisingen met een hoog risico op agressief gedrag, waaronder de Amerikaanse bulldog, rottweiler en pitbull-achtigen.

  Deze lijst wordt nu niet meer gehanteerd en er is nu geen lijst meer te vinden van specifieke rassen die onder de hoog-risico categorie vallen.

  Gevaarlijk gedrag van honden wordt nu beschreven als een hond die in een normale situatie agressief reageert. Bijvoorbeeld wanneer iemand een onverwachte beweging maakt. Als de hond daar vervolgens agressief op reageert, dan wordt het gezien als een hoog-risico hond.

  Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.

  Na veroordeling bijtincident op 14-jarige jongen is roep om maatregelen tegen gevaarlijke honden harder (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Sen. Emmett Berge

  Last Updated:

  Views: 6774

  Rating: 5 / 5 (60 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Sen. Emmett Berge

  Birthday: 1993-06-17

  Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

  Phone: +9779049645255

  Job: Senior Healthcare Specialist

  Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

  Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.